Tarot

Tarot, toekomst en verleden

Met de tarot krijgen we inzicht in een wereld voorbij tijd en ruimte. De tarot is een andere manier van kijken. Met een andere manier van kijken, zien we ook andere dingen.

Toekomst, heden, verleden, hier of daar; het zijn allen constructies van het denken en het geheugen.

De tarotkaarten gaan voorbij het denken en het geheugen. De tarot spreekt via een intuïtieve taal die niet wordt beperkt door constructies van het denken of het geheugen.

Intuïtieve beelden

De afbeeldingen op de tarotkaarten helpen ons te kijken naar diepere lagen in onszelf, patronen in de tijd en welke stappen we kunnen zetten om ons leven te veranderen. De tarot is intuïtief en moeiteloos.

De juiste vraag stellen

De juiste vraag komt vanuit een oprecht en diep gevoel. De juiste vraag is zuiver en eenvoudig. Een vraag vanuit een verlangen naar inzicht.

Een vraag naar wanneer we rijk zullen zijn (in geld of in de liefde) is meestal onzinnig zolang we iedere dag opnieuw onze eigen tekorten creëren. De vraag hoe we onze eigen tekorten creëren is daarom belangrijker. Als we inzicht krijgen in hoe we onze eigen tekorten scheppen, dan kunnen we kiezen voor iets anders.

Vrije wil en voorbestemming

Soms hebben we het gevoel dat iets “zo moest zijn”. Er zijn krachten die ons helpen. Zoals magneten elkaar aantrekken, trekt ook de liefdeskracht tussen mensen elkaar aan. Andere krachten kunnen verstoren “hoe het zou moeten zijn”. Als er een muur tussen twee magneten staat, dan is er wel aantrekkingskracht en kunnen ze toch niet bij elkaar komen. Ook als wij zelf een muur bouwen rond ons hart, dan wordt het lastig om te liefde te laten stromen.

Dat magneten of liefdespartners elkaar aantrekken tot ze samen zijn is voorbestemming. De unieke vrije wil van mensen kan muren bouwen, instant houden of afbreken. Magneten, liefde, geld, relaties met ouders, kinderen of overledenen zijn allen krachten die elkaar aantrekken of afstoten. Mensen kunnen kiezen om energie vrij te laten stromen of te blokkeren.

De tarotist

Een tarotist helpt je om inzicht te krijgen in jouw leven. De historie vanuit het verleden, de situatie zoals het nu is én welke wegen jij kunt inslaan om vorm te geven aan de toekomst.